درجه بندی هتل های کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، در نشستی که با حضور مدیرعامل و معاونین سازمان آزادگاه دین با مالکان هتل های جزیره سپریدن شد، دکتر مونسان بر اولویت درجه بندی هتل ها و ساماندهی خانه های شبانه پافشاری کرد.

در این نشست مسیح الله صفا، مسئول جامعه هتلداران تور ارزان کیش دین ضمن آشکارکردن سپاسگزاری از اقدامات انجام شده در راستای استاندارد سازی هتل ها، خواستار تفریق بروکراسی اداری برای اخذ مجوز اقتصادی هتل ها شد و گفت: نیاز است که به کاهش بروکراسی و رفت و آمدهای هتل داران برای گرفتن مجوز اقتصادی فکر کنیم و برای آن تمهیدی اندیشیده شود.

وی لزوم بازرسی بر سیستم ترابری را خواستار شد و ذکر کرد: اگر کسانی به صورت غیر محسوس رسیدگی کنند می بینند که علاوه بر تاکسی های کد دار و مینی بوس های هتل ها، خودروهای بدون آرم و شخصی نیز هستی دارند که به چهره علنی مسافران را به سوار شدن و اسکان در منزل های شبانه ترغیب می کنند.

در پیوسته این جلسه علی اصغر مونسان در پاسخ به هتلداران درباره خانه های شبانه گفت: در مورد منزل های شبانه دو نگرش هستی دارد که احد از آنها وارد کردن این دسته ها به شکل رسمی به بدنه اقامتی آیین است.

وی افزود: بی گمان نقطه نظر دیگری نیز در ارتباط با مخالفت با این دسته ها وجود دارد چرا که مسائل امنیتی این تقسیم زیاد مهم است و به سمت جدی شدن می رود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد آیین تصریح کرد: به عقیده من اگر بخواهیم خانه های شبانه را حذف نماییم ممکن نیست چرا که این دسته به شکلی پنهانی فعالیت خویش را پیوسته می دهد اما توصیه ما این است که بر پای بست، یک سامانه خانه های شبانه ثبت شوند تا امکان وارسی بر آنها میسر شود. در واقع بتوانیم از راه این سامانه کسانی که منزل های شبانه کرایه می دهند و مسافرانی که خانه های شبانه اجاره می کنند را بشناسیم و قابلیت دنبال قضایی در چهره تخلف ایجاد شود.

مونسان در استجابت به در خواست هتلداران مبنی بر تفریق پیش فروش تور کیش  زمان اخذ پروانه اقتصادی گفت: بحث مجوز اقتصادی و زمانبر بودن آن را قبول دارم البته تقسیم مهمی از زمانبر بودن این فرآیند مربوط به تقسیم های قانونی و استعلام ها است که کاری برای حذف آن نمی توان کرد. بخش سایر مربوط به فرجام شغل است که بر بنیاد آن خبره باید از پیرامون هتل ها بازدید کند. بر همین پای بست، ما تصمیم گرفتیم که موعد دریافت آخر پیشه را از یک سنه به دو سنه افزایش دهیم و این روند را به صورت آزمایشی رسیدگی نماییم لغایت در چهره دریافت جواب مثبت آن را به سه سنه افزایش داده و در غیر اینصورت به یکسال بازگردانیم.

وی در پاسخ به گفتگو رئیس جامعه هتلداران آیین مبنی بر حضور مسافرکش های شخصی در محوطه فرودگاه و بندر گفت: این سوژه را با همکاری فرمانده محترم نیروی انتظامی آیین دنبال می نماییم زیرا مهم است که با این بخش بر خورد جدی شود چرا که ما تلاش داریم که دین را در همش سالم و امن نگاه داریم.

مدیرعامل سازمان آزادگاه دین تصریح کرد: امروز مذهب در بسیاری امور پیشروتر از دیگر آزادگاه ها است لذا سعی می کنیم که نگاه منفی به هیچ عنوان نسبت به کیش برپایی نشود بنابراین این مساله هم از جانب ما و هم نیروی انتظامی تعقیب می شود.

در پیوستگی این نشانیدن محسن مخملباف، رئیس هتل داریوش از اجرای برنامه های آموزشی تازه عدل و گفت: طی این مدت آموزش کارکنان هتل ها و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات از جمله تصمیماتی است که اتخاذ شده است تا بتواند بر جذابیت های گردشگری کیش بیافزاید لذا در دسته خانه داری و پذیرش، دوره های آموزشی برگزار شده است که در صورت حمایت و پیشباز افزایش می یابد.

وی ضمن آشکارکردن خرسندی از جمع آوری کانترهای سطح بازارها اظهار کرد: جمع آوری کانترها و حذف تریپ تاکسی ها، مایه تفریق بها های پایان یافته و رشد گردشگری در آیین شده است که باعث خرسندی است و جای تشکر دارد ضمن اینکه آمادگی داریم در دسته های دیگری نظیر نظارت، درجه بندی ها و استاندارد سازی در ساحل سازمان حضور داشته باشیم.

مدیر هتل داریوش مذهب تصریح کرد: با توجه به اینکه هتل های زیادی در حال افزوده شدن به عرصه مهمانپذیری جزیره هستند، لازم است که بتوانیم خودمان را با دنیای روز هتلداری تطبیق دهیم.