فرودگاه بین المللی کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرودگاه بین المللی جزیره آیین بعد از فرودگاههای مهرآباد، مشهد و پیشوا خمینی (ره) در آذرماه پر شدامد ترین فرودگاه کشور شد.

در آذر ماه 95 مجموع 2 هزار و 78 پرواز داخلی و بیگانه در فرودگاه بین المللی کیش نشست و برخاست داشتند که از این میزان تعداد یک هزار و 969 پرواز درونی و شمار 109 پرواز تور ارزان کیش خارجی اتمام شده است. این شمردن رشد 19 درصدی به نسبت سنه گذشته در همین سررسید را اثر می دهد.

همچنین در آذر ماه شمار 113 هزار و 267 رهنورد در مسیرهای داخلی در فرودگاه بین المللی کیش آمدوشد داشتند که از رشد 31 درصدی بر خوردار شد.

همچنین 3 میلیون و 27 هزار کیلوگرم بار در آذر ماه از فرودگاه کیش جابجا شده که این احصاء نشانه دهنده رشد 30 درصدی است.